Loader
İskenderun Kaymakamı Sn. H. Hasan Özyiğit ziyareti

Devamı +
Geçilemeyen Çanakkale

Devamı +
Kuru Dökme Yük: Kömür ve Demir de Çin Etkisi

   KURU DÖKME YÜK: KÖMÜR VE DEMİR’DE ÇİN ETK..

Devamı +
Yetkili Personel Eğitimi

12-17 Haziran 2017 ve 06-11 Kasım 2017 tarihlerinde  IMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi'nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yetkililerince Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitimi verilecektir. 1. Eğitime ; en az lise mezunu, yetkili gemi acente firmasında çalışan ve gemi acente personeli kimlik kartı olmayan ya da hiçbir yerde çalışmayanlar başvurabilirler. 2. Eğitim, Pazartesi-Cuma günleri saat 10:00-16:00 arasında verilecek, eğitim sonunda sınav yapılacaktır. 3. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir. 4. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara “Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı” dağıtılacaktır. 5. Eğitime katılmak isteyen ve eğitim niteliklerine haiz kişilerin ekte yer alan dilekçeyi doldurarak ; - Öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi (en az lise diploması), - 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi Eğitime katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen evrakları en geç 1 Haziran  Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza şahsen getirmesini rica ederiz.

Yenileme Eğitimi

Yenileme Eğitim Semineri 20 Haziran 2017 21 Kasım 2017

Üyelere Yönelik Eğitimler

Üyelere Yönelik Eğitimler Link :http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/sektorelegitimler.aspx

Fuarlar ve Kongreler

  Fuarlar ve Kongreler Link http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared%20Documents/fuarlar2017.pdf

Hizmetlerimiz

 
Gemi Aidat İşlemleri

GEMİ AİDAT ÖDEME İŞLEMLERİ LİMAN HİZMET ÜCRETİ: 5174 sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre “Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler.” ve son paragrafında bildirilen “ Deniz Ticaret Odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç on beş gün içinde ödenmesi gerekir.” hükmü gereği; 1) TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDEN ALINACAK LİMAN HİZMET ÜCRET TARİFESİ Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine; Yükleme/Boşaltma, Transit işlem veya Tamir, Bakım/Onarım, Sörvey, İkmal ve Beklemek amacıyla giren gemilerden, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen Liman Çıkış Belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROSTON aralığına göre Liman Hizmet Ücreti alınır. ​ ​ LİMAN HİZMET ÜCRETİ TARİFESİ İçin Lütfen Tıklayınız… MUAFİYET VE İSTİSNALAR  a) BALIKÇI gemilerinden Liman Hizmet Ücreti alınmaz. b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca HİZMET gemisi olarak tanımlanan gemilerden Liman Hizmet Ücreti alınmaz. c) Okul ve araştırma hizmeti yapan gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz. d) Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Liman Hizmet Ücreti alınmaz. e) Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 24 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz. f) Kamu kuruluşu niteliği taşıyan kurumlara ait gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz. g) 0 – 500 groston arasındaki Bunker Tankerlerden ilgili yılın ücretleri üzerinden Liman Hizmet Ücreti alınır.  • Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından veriler Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir. •​ Türk Bayrak​lı gemilerden alınan Liman Hizmet ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO ’ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. ​ LİMAN HİZMETİ BİLDİRİM FORMU (MIS05.F04)  İçin Lütfen Tıklayınız… 2) YABANCI BAYRAKLI GEMİLERDEN ALINACAK LİMAN HİZMET ÜCRET TARİFESİ   Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine; Yükleme/Boşaltma, Transit işlem veya Tamir, Bakım/Onarım, Sörvey, İkmal ve Beklemek amacıyla giren gemilerden, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen Liman Çıkış Belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROSTON aralığına göre Liman Hizmet Ücreti alınır. ​ LİMAN HİZMET ÜCRETİ TARİFESİ İçin Lütfen Tıklayınız… MUAFİYET VE İSTİSNALAR  a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca HİZMET gemisi olarak tanımlanan gemilerinden Liman Hizmet Ücreti alınmaz. b) Okul ve araştırma hizmeti yapan gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz. c) Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Liman Hizmet Ücreti alınmaz. d) Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 24 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz.  • Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından veriler Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir. • Yabancı Bayraklı gemilerden alınan Liman Hizmet Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde Türkiye’deki ana acentesi tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO ’ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. ​​ LİMAN HİZMETİ BİLDİRİM FORMU (MIS05.F04)  İçin Lütfen Tıklayınız… NAVLUN ODA PAYI ÜCRETİ 5174 sayılı Kanunun 26. Maddesinin son paragrafında yer alan “Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk Bayraklı gemilerin Türk limanlarında Yükleme ve Boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, Kruvaziyer ve Yolcu gemilerinde GROSTONAJI üzerinden uluslararası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Oda Yönetim Kurulunca teklif ve Oda Meclisince tespit edilecek orana göre hesap edilecek meblağ, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki Deniz Ticaret Odasına veya bu oda teşkilâtının henüz kurulmadığı yerlerde, Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odasına ödenir.” hükmü gereği Nav​lun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır. a) KONTEYNER VE RO-RO GEMİLERİ : Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Konteyner ve Ro-Ro vb. Adet üzerinden taşımacılık yapan gemilerden YÜKLEME ve BOŞALTMA’ dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden; -Binde beşi (‰ 5) geçmemek üzere;  -İthal ve ihraç yüklerinde 550 Amerikan Dolarını aşmamak,  -Aynı geminin hem Yükleme hem de Boşaltmasının, aynı limanda aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde 550 + 550 = 1.100 $ yerine 412,5 + 412,5 = 825 $ aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır. ​ KONTEYNER NAVLUN BILDIRIM FORMU(MIS05.F05)  İçin Lütfen Tıklayınız… b) KURU YÜK, SIVI YÜK VE DÖKME YÜK GEMİLERİ :  Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Kuru yük, Sıvı yük ve Dökme yük taşıyan gemilerden, YÜKLEME ve BOŞALTMA’ dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beşi (‰ 5) geçmemek üzere aşağıdaki tablolardaki oranlara göre Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır. ​​TAŞINAN YÜKÜN TON (MT) ARALIĞI​ ​    ​​ÖDENECEK TAVAN ÜCRET TUTAR ​0    20.00​​0    550$​ 20.001​    40.000​    800$​ ​40.001    60.000​    1.050$​ 60.001​    100.000​    1.300$​ ​​100.001​ ​ ve YUKARISI    1.650$​​​ - Aynı geminin hem Yükleme hem de Boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde aşağıdaki tabloya göre indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır. ​​ ​​TAŞINAN YÜKÜN TON (MT) ARALIĞI ​TAVAN ÜCRET TUTARI ​İNDİRİMLİ ÖDENECEK TAVAN ÜCRET TUTAR ​0    20.000​    (550+550)​    825$​ ​20.001    40.000​    (850+850)​    1.200$​ ​40.001    60.000​    (1.050+1.050)​    1.575$​ ​60.001    100.000​    (1.300+1.300)​    1.950$​ ​​ ​100.001 ve YUKARISI    (1.650+1.650)​    2.475$​ - Aynı acente tarafından aynı geminin, aynı seferinin aynı limandaki Yükleme ve Boşaltma işlemlerinin farklı tonaj olması halinde, indirim tutarı yüksek tonaj aralığı dikkate alınarak uygulanacaktır. ​ NAVLUN BILDIRIM FORMU (MIS05.F03)  İçin Lütfen Tıklayınız… c) YOLCU VE KRUVAZİYER GEMİLERİ : Türkiye limanlarına uğrak yapan tüm Yabancı Bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk bayraklı Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerinden, her uğrak başına aşağıda belirtilen grostonajı üzerinden Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır. GEMİ GROSTON ARALIĞI    ÖDENECEK TUTAR ​0    5.000    ücretsiz​ 5.001    20.000    50$​ ​20.001    30.000​    100$​ 30.001​    50.000    150$​ ​50.001    100.000    200$​ ​​100.001​ ​ ve YUKARISI    250$​​​​ - Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerine uygulanan aynı yıl içinde aynı limanda 24 sefer sonrası istisnası Liman Hizmet Ücreti içindir, Navlun Hasılatı Oda Payı için geçerli değildir. • Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti hesaplamaları için; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından veriler Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir.  • Navlun Oda Payı tarifesinde bildirilen Dolar ücretleri; geminin hareket (kalkış) tarihindeki, T.C. Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kurunun Türk Lirası karşılığı hesaplanarak ödenir.  • Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde ana acentesi ve varsa diğer acenteleri tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO ’ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. ​ ​ YOLCU NAVLUN ODA PAYI BİLDİRİM FORMU (MIS05.F09)  İçin Lütfen Tıklayınız… d) NAVLUN HASILATI ODA PAYI TARİFESİ UYGULAMA GENEL ESASLARI:  1) Ana Acente Sorumluluğu: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca bildirilen her Liman Çıkış Belgesi’ne (LÇB) ait Yükleme ve Boşaltma işlemlerinin ödemelerin nihai sorumluluğu Ana Acenteye aittir. Ana acente; diğer acentelerin kendi ödemelerini kendilerinin yapmasını ilgili acenteden talep edebilir. Diğer acentelerin yapmaları gereken ödemeleri yapmamasından ötürü Liman Çıkış Belgesi ile ilgili ödemesi gerçekleşmemiş Yükleme & Boşaltma işlemlerinin borç tahakkuku ana acenteye yapılacaktır. 2) Beyan Düzeltmesi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Çıkış Belgesi’nde yazılı Yükleme ve Boşaltma verileri ile üye acentelerin İMEAK DTO ’na yaptıkları beyanların farklı olması halinde, ana acente Liman Çıkış Belgesi nezdindeki verilerin düzeltilmesinden ve düzeltmenin İMEAK DTO ’ya bildiriminden ana acente sorumludur. 3) Ecnebi ’den Ecnebiye : Liman Çıkış Belgesi verilerinde TRANSIT yük olarak belirtilmeyen fakat bir Ecnebi limandan başka bir Ecnebi limana taşınan yüklerin TRANSIT uygulama kapsamında Navlun Hasılatı Oda Payı muafiyetine tabi olabilmesi için liman gümrük idaresinden alınmış onaylı belgenin İMEAK DTO ’ya sunularak ilgili Yükleme ve Boşaltma işlemlerine muafiyet talep edilmesi ilgili ana acentenin sorumluluğundadır. 4) Transit Taşıma : Ecnebi limanlardan hareket eden ve nihai olarak ecnebi limana gidecek yüklerin herhangi bir nedenle bir Türk Limanında geçici olarak limana indirilmesi ve tekrar gemiye yüklenmesini ifade eder. Buna istinaden ecnebiden gelen yüklerin başka bir Türk limanına sevk edilmek üzere bir Türk limanına boşaltılması TRANSİT muafiyet kapsamında olmadığından bu taşımalara ait Yükleme ve Boşaltma işlemlerinde Navlun Hasılatı Oda Payı yükün indirildiği ilk limanda ana acentesi tarafından bildirimi yapılacaktır. 5) Resen Tahakkuk (Konteyner Gemisi Dışındaki Deniz Araçları için) : Liman Çıkış Belgesi verilerinde bildirilen geminin hareket tarihini takip eden ayın bitimine kadar Odamıza Navlun Hasılatı Oda Payı beyanı yapılmamış Yükleme ve Boşaltma işlemleri için; bu yılın ücret tarifesinde taşıma ağırlığına denk gelen kademenin Tavan Ücret tutarı, geminin ana acentesine Navlun Hasılatı Oda Payı olarak resen borç tahakkuku yapılacaktır. 6) Resen Tahakkuk (Konteyner Gemileri için) : Liman Çıkış Belgesi verilerinde bildirilen geminin hareket tarihini takip eden ayın bitimine kadar Odamıza Navlun Hasılatı Oda Payı beyanı yapılmamış konteyner Yükleme ve Boşaltma işlemleri için; Liman Çıkış Belgesi (LÇB) yazılı her bir konteyner adedine 5 $ (beş Amerikan Doları) Navlun Hasılatı Oda Payı geminin ana acentesine Resen borç tahakkuku yapılacaktır. Liman Çıkış Belgesi konteyner adedi 100 adet ve daha fazla ise Tavan Ücret tutarı, geminin ana acentesine Navlun Hasılatı Oda Payı olarak Resen borç tahakkuku yapılacaktır. 7) Bildirim ve Belgelendirme: İMEAK Deniz Ticaret Odası, gemi acentesi tarafından “Navlun Oda Payı Bildirim Formu” beyan edilen navlun taşıma bedelini tevsik edici belge talep edebilir. 8) Konteyner Yük Bildirim İşlemleri: Konteyner gemilerinde Ana Acente (Liman Çıkış Belgesinde görünen acente) kendi yüklerinin dışında diğer acentelere ait Yükleme/Boşaltma yük işlemleri için, geminin hareket tarihini takip eden 15 gün içinde, İMEAK DTO ’ya Ana Acente tarafından “Konteyner Yük Detayları Bildirim Formu”’nu doldurarak diğer acentelere ait Yükleme/Boşaltma yük miktarlarını beyan etmek zorundadır. ​ KONTEYNER YÜK DETAYLARI BİLDİRİM FORMU (MIS05.F10)  İçin Lütfen Tıklayınız…

Transitlog İşlemleri

TRANSİTLOG SEYİR İZİN BELGELERİ İŞLEMLERİ  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Seyir İzin ( TRANSİTLOG) belgesinin basım, dağıtım izni İMEAK DENİZ TİCARET ODASI tarafından yapılmaktadır.  2016 yılı uygulanacak ücretler 17.01.2014 tarih ve 11856 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yeniden belirlenmiş olup, 2016 yılı Seyir İzin (Transitlog) belgesi satış ücretleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle uygulanması gerektiği bildirilmektedir. ​​2016 YILI SEYİR İZİN BELGESİ SATIŞ BEDELLERİ    ÜCRET TUTARI​ ​1- Türk Bayraklı Özel ve Ticari Yatlar İçin    30,00 TL 2- Yabancı Bayraklı Özel ve Ticari Yatlar İçin    35 ABD $​ ​3- Yabancı Bayraklı Özel Yatların 4 Sahipten Fazla Kullanımı İçin    Tam Boy (Metre) x 60 ABD $​ ​4- Turizm Bakanlığından Belgesiz Yabancı Ticari Yatların Seyri İçin    ​Tam Boy (Metre) x 30ABD $​ ​ TÜRK VE YABANCI BAYRAKLI YATLARDAN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ  Odamız faaliyet alanı içerisindeki liman ve marinalara giren Yatlardan her bir çıkışta aşağıda belirtilen Groston aralığına göre "Sektörel Hizmet Payı" alınır. ​​YAT GROSTON ARALIĞI ​0    49​    GRT KADAR​ ​50    GRT VE YUKARISI​ ​​  

Üye Aidat İşlemleri

ÜYE AİDAT ÖDEME İŞLEMLERİ 174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24 ve 25’ inci Maddeleri ile 08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödemesi Hakkındaki Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8'inci maddelerinde yıllık aidat ve munzam aidatın ödenmesi ile ilgili usul, tarife ve ödeme zamanı düzenlenmiş bulunmaktadır.  Yıllık aidatlar Odalarca firmaların öz sermayelerine göre belirlenen derece ve tarifelere göre hesaplanmakta olup, yıllık aidat ve munzam aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir. Resmi tatil günleri süreye dâhildir ancak sürenin son günü resmi tatil gününe gelmesi durumunda tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde ödeme süresi biter. KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT :  5174 sayılı Kanunun 24’üncü, yönetmeliğin 5. Maddesinde; “ Üyenin Oda veya Borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler Oda veya Borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.” Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları;  - Yönetmelikte gösterilen usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur.  - On altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.  - Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle Oda veya Borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır.  - Birden fazla Odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.​ KAYIT VE YILLIK AİDAT ÜCRETİ TARİFESİ İçin Lütfen Tıklayınız…  MUNZAM AİDAT :  Munzam aidat, 5174 sayılı Kanunun 25’inci, Yönetmeliğin 6. Maddesinde; “ Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.”  Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler. Gerçek kişi sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı ifadesinden; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'ndeki Tablo II Gelir Bildirimi Bölümü, 17 no.lu satırdaki "Ticari Kazançlar" toplamı,  Tüzel Kişi sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen "Ticari Bilanço Karı" ifadesinden de; Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, Tablo V Kazanç ve Matrah Bildirimi Bölümü 29 no.lu satırdaki "Ticari Bilanço Karı" toplamının anlaşılması gerekmektedir.   Yukarıda belirtilen satırdaki toplam tutar matrah kabul edilerek, binde beş oranı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağ Munzam aidat olarak tahsil edilmektedir.  Munzam aidat miktarları;​ - Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemeyecektir  - Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.  - Birden fazla Odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili Odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Bu durumda üye, birden fazla Odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır. ​ YILLIK ve MUNZAM AİDAT TAVAN ÜCRETİ İçin Lütfen Tıklayınız…

Üye Sicil İşlemleri

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9. maddesine göre ticaret siciline kayıtlı deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri de bulundukları yerdeki Oda’ya kaydolmak zorundadır. FAALİYET (NACE) KODLARI VE MESLEK GRUBU L​İSTESİ DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU​​ MADDE 10.- Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memuruna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir.; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yıl ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur. Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgililerin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re' sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listesine tekrar kaydedilemezler. Ticaret sicilinden re' sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt silinmesine ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. ODAYA KAYIT BEYANNAMESİ ELEKTRONİK ORTAMDA Gerçek Kişiler​ Tüzel Kişiler ODAYA KAYIT İŞLEMLERİ Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin Oda’ya kayıt işlemlerinde Gerekli Belgeler ile birlikte Oda kayıt beyannamesini doldurup imzalayarak vermeleri gerekmektedir. Kayıt ücreti sermayeyi esas alan derecelere göre belirlenir. NOT: Birden fazla Oda’ya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar. ​​​     Gerçek Kişiler (Şahıs)​ ​1)    Oda Kayıt Beyannamesi ​2)    Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada ticaret sicili tasdiknamesi ​ ​3)    Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ​ ​4)    ​Noter tasdikli imza beyannamesi ​5)    İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi​ ​6)    Yeni çekilmiş 1 (Bir) adet fotoğrafı​ ​7)    Vergi levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge​ ​     Tüzel Kişiler (Firma)​ ​1)    Oda Kayıt Beyannamesi 2)    Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada ticaret sicili tasdiknamesi ​3)    Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri 4)    Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ​5)    Temsilcilerin yeni çekilmiş 1 (Bir) adet fotoğrafı ​6)    Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi 7)    Vergi levhası fotokopisi 8)    Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği

Avrupa Birliği Projeleri

Avrupa Birliği Projeleri

ETKİNLİK TAKVİMİ

Mayıs 2017

Tümünü Göster +

MAYIS 2017

ANKET

Size hangi kaynaklardan ulaşılmasını istersiniz? Bu ankete 22 kişi tarafından oy verildi
Facebook
E-Posta
Kısa Mesaj (SMS)
Whatsapp
Telefon
Diğer
GRAM ALTIN 143.439 %-0.092
DOLAR 3.56919 %-0.144
EURO 3.9892 %-0.233
BİST-100 98.100 %0.392273